Barvanje velikonočnih pirhov

Objavljeno dne: 13.April 2015

Pirhe smo barvali na veliki petek. Letos smo pobarvali kar sedemdeset jajčk.  Stanovalci so bili najbolj navdušeni nad tistimi iz čebule. Tudi gospa Rozi si je pobarvala kar deset jajčk, ki jih je pripravila za k sobotnemu žegnu.